KERK

De Plechelmusbasiliek is een gewelfde kruisvormige pijlerbasiliek met driezijdig gesloten koor. De oorspronkelijke bouwstijl is laat-romaans. Het middenschip, met ribloze kruisgewelven boven elke traveeplattegrond, heeft aan de oostzijde een priesterkoor met absidiool en twee evenhoge kruisarmen aan de noord- en zuidkant, elk eveneens met een absidiool aan de oostzijde. Voor de bouw van de kerk is Bentheimer zandsteen gebruikt.


ACTUEEL

KERKPATROON - STICHTER

De heilige Plechelmus was een monnik die later als bisschop en missionaris werkzaam was in het Frankische Nederland en het Duitse grensgebied.


ROVENIUS - TEKSTEN EN BRONNEN

Een verzameling teksten en bronnen, betrekking hebbend op de geschiedenis van het Plechelmuskapittel te Oldenzaal. Voor het grootste deel afkomstig van of bewaard gebleven door toedoen van Philippus Rovenius (1574-1651).


OPENSTELLING
Vanwege de crisis is de basiliek voorlopig niet meer opengesteld voor bezoekers.


De Maria-kapel in het voorportaal onderin de toren is voor een meditatief moment iedere werkdag vrij toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur.

CONCERTEN
Wilt u een concert of activiteit in de St. Plechelmusbasiliek organiseren, neem dan contact op met Jan Wegdam, telefoon (0541) 51 46 40, e-mail