WAPEN BASILIEK VAN DE H. PLECHELMUS

Op 29 december 2008 heeft het bestuur van de Oldenzaalse Plechelmusparochie een verzoek ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter verkrijging van een wapen voor de basiliek van de H. Plechelmus te Oldenzaal.

Nadat de Hoge Raad van Adel een gunstig advies had uitgebracht, heeft de minister het verzoek op 12 maart 2009 voorgelegd aan Hare Majesteit Koningin Beatrix. Zij heeft bij Koninklijk Besluit van 17 maart 2009 het verzoek ingewilligd om aan de basiliek van de H. Plechelmus te Oldenzaal een wapen te verlenen. In het Koninklijk Besluit wordt het wapen als volgt omschreven:

Doorsneden;   I  in sabel1, schuingekruist, een conopeum2 van goud3, waarvan het scherm gebaand van goud en keel4, met volants5 van hetzelfde, om en om, gevoerd van goud, en een tintinnabulum6 van goud, waarin een klokje van zilver7  II  gedeeld; a in zilver een Keltisch kruis van keel en een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van drie stukken, azuur8, zilver en azuur; b in azuur een kruis van goud.

Het is gebruikelijk om bij een wapen van een basiliek boven de symbolen van een basiliek weer te geven: het conopeum en het tintinnabulum. Linksonder op het wapen staan de symbolen van de beschermheilige van de basiliek, en rechtsonder het wapen van de gemeente waarin de basiliek ligt.

Het tintinnabulum en het conopeum zijn de eretekenen van een basilica minor. Een tintinnabulum is een klokje in een mooi versierde houder. Een conopeum is een soort half dichtgeslagen parasol met rode en gele stroken (de oude pauselijke kleuren).

Het rode Keltische kruis verwijst naar de herkomst van Plechelmus als Iers-Keltische monnik uit een Schots klooster, waarbij de golvende dwarsbalken de zee symboliseren waarover hij naar de Lage Landen is gevaren om hier het evangelie te verkondigen. Het gele kruis op een blauw veld betreft het wapen van de stad Oldenzaal, maar dan zonder de afbeelding van een bisschop.

Onder het wapen staat in zwarte letters op een wit lint het devies "PLECHELMUS PASTOR ET SERVUS" (Plechelmus, herder en dienaar).

1. sabel: wapenkundige (heraldische) benaming van de kleur zwart
2. conopeum: een soort parasol, een der eretekenen van een basiliek
3. goud: heraldische benaming voor de kleur geel
4. keel: heraldische benaming voor de kleur rood
5. volants: vrij hangende, dikwijks geschulpte textielflappen
6. tintinnabulum: een soort schelleboom met een belletje, ook een ereteken van een basiliek
7. zilver: heraldische benaming voor de kleur wit
8. azuur: heraldische benaming voor de kleur blauw