BOEK 'RAMEN DIE GETUIGEN'

Wie naar Oldenzaal reist kan de kloeke St. Plechelmusbasiliek vanuit alle windrichtingen al van verre ontwaren. Betreedt de reiziger vervolgens via het halfduistere torenportaal het kerkgebouw, dan is de devotie van eeuwen her direct voelbaar.

Maar ook het veelkleurige licht dat door de vensters naar binnen valt draagt nadrukkelijk bij aan de unieke sfeer. Om de talrijke vragen van bezoekers over de herkomst en betekenis van de prachtige gebrandschilderde ramen te kunnen beantwoorden heeft de 'Vereniging van Basiliekwachten' een boek uitgegeven met foto's van alle gebrandschilderde ramen van de basiliek, een toelichting op de voorstellingen en enkele achtergrondartikelen.

Het boek is tijdens de openingsuren in de basiliek te verkrijgen voor € 5,00 en ook te koop bij enkele Oldenzaalse boekwinkels en de VVV.

Er zijn ook enkele kaarten met een foto van een gebrandschilderd raam te verkrijgen voor € 1,50 per stuk. Verder is voor € 4,00 een A3-poster verkrijgbaar waar veel foto's uit het boek op staan.

PRESENTATIE EERSTE EXEMPLAAR

In aanwezigheid van talloze genodigden en belangstellenden is op zaterdag 25 november 2006 een eerste exemplaar van het nieuwe boek aangeboden aan Jan Schoenaker, pastor C. van Breemen en wethouder W.N. Termijtelen. De Oldenzaler Jan Schoenaker is één van de drie glazeniers die ramen maakte voor de basiliek.

        

De meesterlijk gemaakte foto's in het boek zijn van de hand van Carlo ter Ellen. Titia Schoenaker, dochter van de glazenier, verzorgde de lay-out. Voor de beschrijving van de ramen tekenden Lies Koster, Gerard Smithuis en Albert Wiggers. Aanvullende informatie kwam van kenners als Jan Velers en Jos Oude Essink Nijhuis. Tot slot schreven Peggie Breitbarth en Ruud Olde Dubbelink twee achtergrondartikelen en verhaalt Jan Schoenaker zelf over de geschiedenis en techniek van gebrandschilderd glas.

De 'Commissie Ramen Plechelmus', bestaande uit Lies Koster, Gerard Smithuis en Albert Wiggers, begon al in september 2005 met de voorbereidingen voor het boek. In archieven is gezocht naar gegevens omtrent de makers en de voorstellingen. Uiteindelijk zijn alle 46 ramen beschreven. Dat het boek zo vlot geproduceerd kon worden is mede te danken aan de financiële steun van sponsors.


NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT

Leven en werken van het architecten-bureau en kunstenaarscollectief van P.J.H. Cuypers zijn ondergebracht in het archief van het Nederlands Architectuur-instituut in Rotterdam.

Om meer aan de weet te komen over de ramen van Cuypers is de 'Commissie Ramen Plechelmus' bij het archief op bezoek geweest.

Met witte handschoenen aan heeft men een dag lang gezocht naar relevante informatie over de ramen en zich verbaasd over wat er allemaal nog voorhanden was. De oogst bestond uit kleurentekeningen, rekeningen, en handgeschreven adviezen waarvan foto's mochten worden gemaakt.