STICHTING TWENTSE MATTHÄUS PASSION

Op 8 januari 1985 werd de Stichting Twentse Matthäus Passion opgericht met als doelstelling het jaarlijks in de Lijdenstijd in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal op professioneel niveau doen uitvoeren van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach (° 1685 - † 1750).

Nadat in 1983 de Matthäus Passion voor het eerst in de St. Plechelmusbasiliek te horen was zijn er ieder jaar twee uitvoeringen geweest, met een onderbreking in 1993 toen de Johannes Passion op het programma stond. De laatste jaren vindt één uitvoering plaats in de basiliek en de andere in het Muziekcentrum in Enschede.

Vanaf december 1989 klinkt in de basiliek in de Adventstijd ook het Weihnachtsoratorium van Bach. De organisatie daarvan was aanvankelijk in handen van de Stichting Basiliekconcerten. In 1993 is deze stichting echter met de Stichting Twentse Matthäus Passion gefuseerd.

Sinds maart 2021 worden de uitvoeringen van de Matthäus Passion gerealiseerd door de Stichting BachTwente.