ACTIVITEITEN STICHTING ST. PLECHELMUS 1050

In 2004 is het 1050 jaar geleden dat in Oldenzaal een nieuwe stenen kerk door Balderik van Cleve, bisschop van Utrecht, aan St. Plechelmus werd gewijd. Om dit te vieren is de Stichting Sint Plechelmus 1050 al ruim een jaar bezig met het organiseren van allerlei festiviteiten.

STICHTING ST. PLECHELMUS 1050


De eerste festiviteit vond al plaats op de middag van donderdag 1 januari met een nieuwjaarsconcert in de basiliek waaraan zowel de harmonie St. Joseph als de harmonie Semper Crescendo meewerkten.

Met de pontificale hoogmis op zondag 4 januari ging het jubileumprogramma officieel van start. Voorganger tijdens deze plechtige eucharistieviering was Kardinaal Simonis. In het weekend van 10 en 11 juli zal de kardinaal opnieuw aanwezig zijn tijdens de viering van de feestdag van Plechelmus.

De oecumenische viering in de basiliek op de namiddag van zaterdag 13 maart werd muzikaal ondersteund door het Oldenzaals Mannenkoor en het Stadsjongenskoor Oldenzaal. Voorgangers waren pastor C. van Breemen en dominee M.J. van Maartensdijk. Organist Guus Goorhuis begeleidde de samenzang. Solistische medewerking werd verleend door de tenor Fons Hendriks.

Tijdens de hoogmis op zondag 23 mei zong het Kathedrale Koor Utrecht onder leiding van Gerard Beemster. Met dit optreden werd de eeuwenoude historische band van Oldenzaal met de bisschopsstad Utrecht opnieuw bevestigd. Op het programma stonden onder andere de Nicolaimesse van Joseph Haydn en het Halleluia van Georg F. Hšndel. Celebrant tijdens deze feestelijke mis in een volle basiliek was pastoor H. de Jong.

Op woensdag 14 juli ("Plechelmusavond") gaf de Schola Hartkeriana Amsterdam onder leiding van Eugeen Liven d' Abelardo om 20.00 uur een concert in de basiliek, waarbij voor het eerst sinds vier eeuwen het gereconstrueerde middeleeuwse officie van St. Plechelmus weer werd uitgevoerd: de gregoriaanse gezangen voor de feestdag van Plechelmus, 15 juli. Het koor bestaat uit ongeveer tien personen, die allemaal lid zijn van onder meer het Nederlands Kamerkoor, de Nederlandse Opera, of Collegium Vocale Gent. Niet zelden treden de leden ook solistisch op.

Aan de kerkwijding die in 954 plaatsvond is tijdens de hoogmis op zondag 10 oktober uitgebreid aandacht besteed. De viering van deze mis werd opgeluisterd door het Plechelmus-Antoniuskoor, waarbij medewerking werd verleend door koren van de parochies uit de omliggende plaatsen De Lutte, Deurningen, Rossum en Saasveld, die eveneens naar Plechelmus zijn vernoemd. Ook werd tijdens deze mis het nieuwe koororgel als jubileumgeschenk aan de parochie aangeboden. De stichting was erin geslaagd de benodigde financiŽn voor de aanschaf van het koororgel bijeen te brengen.

Op initiatief van de Stichting 1050 jaar Plechelmus gaf het Stadsjongenskoor Oldenzaal op de middag van zondag 19 december ook een Kerstconcert in de basiliek. Het koor, dat op dit moment ruim 30 jongens telt, bracht samen met het Jongemannenkoor en het Opleidingskoor een gevarieerd programma. Naast de traditionele titels klonk ook A Holly Jolly Christmas van Johnny Marks, Star Carol van John Rutter, alsmede enkele delen uit de A Ceremony of Carols van Benjamin Britten. Een nagenoeg volle kerk luisterde met aandacht naar de liederen en de verschillende solisten. Het koor staat onder leiding van MariŽtte Effing en werd begeleid door organist Hans Stege en Aartje Disberg op piano.

De laatste festiviteit in het jubileumjaar betrof opnieuw een concert van de beide Oldenzaalse harmonieŽn. Op de avond van dinsdag 28 december begon de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo onder leiding van Ruud Pletting het programma met de Ouverture to Candide van Leonard Bernstein. Na de pauze startte de Koninklijke Harmonie St. Joseph met dirigent Arnold Span met het nummer Leichte Cavalerie. Het tweede blok kende ook enkele solistische optredens. Het concert was voor Ben Hudepohl, voorzitter van de Stichting Plechelmus 1050 jaar, meteen een goede gelegenheid nog eens terug te blikken op een bijzonder jaar en de vele medewerkenden te bedanken voor hun inzet.

De allerlaatste gebeurtenis in het kader van het jubileum betrof de uitgave van een jubileumboek. Door een redactie is enkele jaren gewerkt aan het boek 'Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal'. Het boek verscheen in het voorjaar van 2005 en werd op zaterdag 16 april officieel gepresenteerd.