ORGEL

Het huidige orgel van de St. Plechelmusbasiliek is minstens het zesde orgel dat sedert de 15de eeuw in deze kerk in gebruik is. Tot in de 17de eeuw was zelfs sprake van twee orgels: één, kleiner, instrument voor dagelijks liturgisch gebruik - door de vicarius van het kapittel bespeeld - en een groter orgel dat bij belangrijke kerkelijke feestelijkheden en bij niet-liturgische bespelingen werd gebruikt.