BEIAARDCONCERT
Hylke Banning
Zondag 3 september 2023 van 20.00-21.00 uur

PROGRAMMA

1.

Französische Suite II c-moll (BWV 813)
- Allemande - Courante - Sarabande
- Air - Menuet - Gigue

Johann Seb. Bach (1685-1750)
2.Saulelé raudona (Red Sun)Zigmas Virksas (1946-2001)
3."We Ring, We Chime, We Toll"Geert D'hollander (geb. 1965)
4.a. Bluesette
b. City of Stars
c. The Bare Necessities
Jean Thielemans (1922-2016)
Justin Hurwitz (geb. 1985)
Terry Gilkyson (1916-1999)
5.Rustic LandscapeJohn Pozdro (1923-2009)
6.Suite in Popular Style
- Ragtime Bells
- Ballad
- Blues for Bells
- The Winners (march)
John Courter (1941-2010)
7.Dances for after darkRonald Barnes (1927-1997)
Bewerkingen:
    Henry Groen [1]    Gijsbert Kok [4a]    Audrey Dye [4b]    Rachel Perfecto [4c]

Hylke Banning, sinds 1992 stadsbeiaardier van Oldenzaal, kreeg op jonge leeftijd in Sneek jarenlang harmonium- en orgelles van Dirk S. Donker, organist van de Martini-kerk in Sneek en stadsbeiaardier van onder meer Sneek, Groningen en Leeuwarden. Ruim twaalf jaar was Banning ook zelf organist van de Ned. Hervormde Kerk te Oudega (W). Sinds hij in 1983 beiaard leerde spelen, heeft hij reeds verschillende keren prijzen gewonnen tijdens internationale concoursen. In 2003 won hij in Almelo de eerste prijs in de categorie gediplomeerde beiaardiers. Banning was van 1996 tot 2008 secretaris van de Beiaard Wereld Federatie. Sinds juni 2019 werkt hij bij Sigmax Public Transport in Enschede. In die stad zingt hij ook al jaren als tenor bij Kamerkoor Canteklaer.